Spennende uterom – også for deg uten grønne fingre!

Befaring, oppmåling og tilbud

Vi starter hos kunden for å få et inntrykk av huset og tomten og også for å høre hva kunden ønsker for uteområdet. Det blir ikke gitt konkrete idéer på befaringen. I etterkant av møtet utarbeides tilbud på tegnejobben. Deretter må kunden oversende hustegninger og situasjonskart over tomten og alle andre nødvendige oppmålinger blir gjort.

Skisser, hageplan og planteplan

Etter oppmålingen starter idéskisseprosessen. Det blir i de fleste prosjektene laget en 3Dskisse i Sketchup. Denne blir laget for at planen skal være lettere å forstå. Hagestue/takoverbygg/boder o.l. blir skissert opp som idéforslag, men endelig tegning må lages av byggefirma e.l. Før planen ferdigtegnes blir bilder fra 3Dskissen oversendt kunden pr mail. Kunden får da mulighet til å gi tilbakemelding og evt endringer kan gjøres før planen ferdigtegnes. 3Dskissen er utgangspunktet for hageplanen. Hageplanen er en arealplan over tomten og viser hvor de forskjellige elementene skal være. Hageplanen blir tegnet i målestokk i Layout og det blir satt på forklarende tekst. Hageplanen er utgangspunktet for planteplanen. Planteplanen er et forslag til hva slags planter som kan brukes, plassering og antall. Planteliste og bilder av de foreslåtte plantene følger med.

Beskrivelse og møte

Det følger med en beskrivelse til planen. Her blir planen forklart og det blir gitt forslag til materialvalg. Litt tanker rundt belysning er også med. Når alt er ferdig tar vi en gjennomgang av planen på kontoret.

Inspirasjon

"Spennende uterom skapes av god design, variasjon i materialer og riktig plante på riktig sted"

Etter nesten 20 år som daglig leder i butikk, var det med spenning jeg tok fatt på hagedesignstudier hos Institute of Garden Design høsten 2009. Min interesse for interiør og design og det faktum at jeg elsker å planlegge og utføre prosjekter, bidro til avgjørelsen om at det var hagedesign som var min nye bransje. Hagedesign har mange likhetstrekk med interiørdesign - det skal være praktisk og funksjonelt med rom for både privatliv og lek. Jeg ønsker å lytte til kundens ønsker og behov og samtidig planlegge spennende uterom - også for dem som ikke har så grønne fingre!

Spennende uterom skapes av god design, variasjon i materialer og riktig plante på riktig sted!

Veldig kjekt om du tar kontakt!

I N G E R
Uterom Hagedesign

Besøksadresse:
Kanalvegen 5, 4052 Røyneberg
Firmaadresse:
Skaarlia 120, 4326 Sandnes

Inger Kjosavik Håvik
inger@uteromhagedesign.no
mob 918 68 813

Om meg